Upravit stránku

Zbrojní průkaz - skupiny

Zbrojní průkaz má několik skupin, které určují, jaké zbraně můžete vlastnit a za jakým účelem je můžete používat. Legislativa vychází ze zákona o zbraních a střelivu 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  • A – pro sběratelské účely
  • B – pro sportovní účely
  • C – pro lovecké účely
  • D – pro výkon zaměstnání nebo povolání
  • E – pro ochranu života, zdraví nebo majetku

 

Zbrojní průkaz - obecné zásady

žadatel o zbrojní průkaz musí splňovat obecné zásady, jako je věk, zdraví, bezúhonnost a spolehlivost. 

 

Zbrojní průkaz - věk

  • Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F lze vydat jen osobě starší 21 let, pokud platný zákon o zbraních nestanoví jinak.
  • Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let,
  • Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.
  • Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.
  • Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.

Při podání žádosti o zbrojní průkaz u osoby mladší 18 let u skupiny B a C je potřeba souhlas zákonitého zástupce. 

 

Zbrojní průkaz - odborná způsobilost 

Odborná způsobilost - pokud chcete vlastnit zbrojní průkaz, musíte získat osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává zkušební komisař po úspěšném složení zkoušky . Zkouška odborné způsobilosti se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní dokazuje znalost zákona o zbraních a souvisejících předpisů, právní definice nutné obrany a krajní nouze, nauky o zbraních a střelivu, zdravotnického minima. Praktická část zkoušky se skládá z prozkoušení znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem, střelby na pevný cíl.

 

Zbrojní průkaz - zdravotní stav

Pro získání ZP potřebujete vyjádření odpovídajícího lékaře ( dle skupiny ZP)

 

Zbrojní průkaz - bezúhonnost a spolehlivost

Zbrojní průkaz nemůže získat osoba, která se v minulosti dopustila závažné trestné činnosti (pokud od rozsudku či ukončení výkonu trestu neuběhla předepsaná doba) a osoba "problémová" která např. nadměrně pije alkohol, požívá drogy nebo se opakovaně dopouští závažnějších přestupků.

Novinky

23. 08. 2021
29. 03. 2021
Zkoušky na zbrojní průkaz

Nově je možné absolvovat zkoušky...

Rychlý kontakt

Prodej zbraní a nočního vidění
zahraniční obchod:

Ing. Martin Sýkora
603 736 342
m.sykora@esako.cz

Střelnice:
602 465 475

Zbrojní průkazy a školení
Bc. Tomáš Sýkora, DiS.
775 699 155
t.sykora@esako.cz

Prodej automobilů MITSUBISHI:
Čestmír Škoda
724 560 461
auto@esako.cz

Servis vozů:
Ladislav Kotek
724 124 182
466 303 167
servis@esako.cz

Brány, garážová vrata, nerezové interiéry:

Richard Mráček
725 572 123
r.mracek@esako.cz

Kované prvky, branové komponenty:
Martin Molnár
724 124 619

m.molnar@esako.cz

Prodej lodí a lodních motorů:
Vilma Štaudová
724 473 369
v.staudova@esako.cz

e-mail: info@esako.cz

Nahoru