Upravit stránku

Zbrojní průkaz - skupiny

Zbrojní průkaz má několik skupin, které určují, jaké zbraně můžete vlastnit a za jakým účelem je můžete používat. Legislativa vychází ze zákona o zbraních a střelivu 119/2002 Sb, a jeho novele platné od 1.8.2017 

 • A – pro sběratelské účely
 • B – pro sportovní účely
 • C – pro lovecké účely
 • D – pro výkon zaměstnání nebo povolání
 • E – pro ochranu života, zdraví nebo majetku
 • F - k provádění pyrotechnického průzkumu

 

Zbrojní průkaz - obecné zásady

žadatel o zbrojní průkaz musí splňovat obecné zásady, jako je věk, zdraví, bezúhonnost a spolehlivost. 

 

Zbrojní průkaz - věk

 • Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F lze vydat jen osobě starší 21 let, pokud platný zákon o zbraních nestanoví jinak.
 • Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let,
 • Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.
 • Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.
 • Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.

Při podání žádosti o zbrojní průkaz u osoby mladší 18 let u skupiny B a C je potřeba souhlas zákonitého zástupce. 

 

Zbrojní průkaz - odborná způsobilost 

Odborná způsobilost - pokud chcete vlastnit zbrojní průkaz, musíte získat osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává zkušební komisař po úspěšném složení zkoušky . Zkouška odborné způsobilosti se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní dokazuje znalost zákona o zbraních a souvisejících předpisů, právní definice nutné obrany a krajní nouze, nauky o zbraních a střelivu, zdravotnického minima. Praktická část zkoušky se skládá z prozkoušení znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem, střelby na pevný cíl.

 

Zbrojní průkaz - zdravotní stav

Pro získání ZP potřebujete vyjádření odpovídajícího lékaře ( dle skupiny ZP)

 

Zbrojní průkaz - bezúhonnost a spolehlivost

Zbrojní průkaz nemůže získat osoba, která se v minulosti dopustila závažné trestné činnosti (pokud od rozsudku či ukončení výkonu trestu neuběhla předepsaná doba) a osoba "problémová" která např. nadměrně pije alkohol, požívá drogy nebo se opakovaně dopouští závažnějších přestupků.

Novinky

16. 12. 2019
Vytvořili jsme pro Vás nové www stránky

Ve spolupráci s internetovými...

13. 05. 2019
Nová prodejna

Nová prodejna bude otevřena na...

13. 05. 2019
Hybrid test

Nový opakovací kulobrok

Nahoru