Upravit stránku
Získání zbrojního průkazu není levná záležitost. Cena za zbrojní průkaz je složena z vlastní zkoušky, odměny zkoušejícímu komisaři z mnoha poplatků které jsou bohužel nezbytné a bez nich zbrojní průkaz nezískáte. Poplatky jsou sepsány chronologicky, tak jak je budete postupně platit. Poplatky dané legislativou jsou povinné, poplatky za přípravné kursy a absolvování těchto přípravných kursů povinné není, přesto je po zkušenosti doporučujeme. Pomůžou vám předejít případným chybám, které zkušební komisař vyhodnotí jako závažné a budete muset zkoušky opakovat. To vám zabere další čas na novou přípravu a další peníze. 

Zbrojní průkaz - ceník před zkouškami

 1. Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro zbrojní průkaz  100 Kč
 2. Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu 700 Kč/sk. Poplatek je za každou skupinu
 3. Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu 700 Kč/sk. Poplatek je za každou další skupinu
 4. Lékařské vyšetření pro zdravotní způsobilost 300–1000 Kč. Obvykle 500 Kč. Cena se liší dle lékaře. Psychologické vyšetření ±2000 Kč. Toto vyšetření není povinné ale může si ho váš lékař vyžádat

 

Přípravný kurz - bezpečná manipulace - nepovinné

Kurz obsahuje:

 • Nácvik bezpečné manipulace se zbraní
 • Nácvik prohlídky zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
 • Nácvik částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě.
 • Postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby včetně znalostí povelů řídícího střelby. K nácviku je použitá stejná zbraň, jako bude u zkoušek.

Kurz byl je připraven ve spolupráci se zkoušejícími komisaři tak, aby absolvent kurzu byl seznámen s možnými chybami

Cena kurzu 450 Kč, doba trvání 2 až 3 hodiny, dle počtu osob. Zahájení kursu po domluvě.

 

Přípravný kurz ve střelbě - nepovinné

Přípravný kurz ve střelbě zahrnuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části budete seznámeny se základní manipulací se zbraní (nabití, vybití), způsobem držení, míření a způsobem střelby. V praktické části si vyzkoušíte vlastní střelbu do terče na stejnou vzdálenost, jako při zkouškách.  Cena kurzu je určena dle skupin, kterou jste uvedli do přihlášky. U zkoušek jste povinni předvést střelbu dle skupin

 • Skupina A a B dlouhá kulová nebo krátká kulová zbraň
 • Skupina C dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň
 • Skupina D a E krátká kulová zbraň

Cena kursu 450 Kč za kurz. V ceně zapůjčení pistole, 13 nábojů, pistolový terč, sluchátka a zálepky. Další náboje možno dokoupit. Doba trvání cca 45 minut, dle počtu uchazečů. Zahájení kursu po domluvě. 

Cena střeliva při kurzu:

 • Brokový náboj, kulový 7,65 Browning - 1ks  6,- Kč
 • Kulový náboj 9 mm Luger - 1ks                    5,- Kč
 • Malorážkový náboj .22 LR - 1ks                   2,- Kč 

 

Zbrojní průkaz - vlastní zkoušky  

 • Vykonání zkoušky odborné způsobilosti která je nutná pro zbrojní průkaz - odměna komisaři 600 Kč - daná zákonem
 • Vykonání zkoušky odborné způsobilosti - cena za pronájem střelnice, zbraní a spotřebované střelivo 1500 Kč duben až říjen, 1600 Kč listopad až březen

U nás platíte za zbrojní průkaz nejmíň v okrese Pardubice

 

Zbrojní průkaz - ceny po zkouškách

 • Přijetí žádosti o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti 400 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně 300 Kč/ks Může být sníženo na 100 Kč, jde-li o zbraň členů sportovních klubů nebo mysliveckých sdružení
 • Přijetí žádosti o udělení výjimky na zbraň kategorie A 1000 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání povolení na zbraně kategorie B 200 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně 300 Kč/ks
 • Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu 700 Kč
 • Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu 700 Kč
 • Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu 100 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva 800 Kč

Většina poplatků je stanovena v druhé části zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkách 30 až 33, kde je možné dohledat i různé výjimky a další, méně časté poplatky.

 

Orientační kalkulace celého zbrojního průkazu

Kalkulace je provedena pro dvě skupiny 

 • Skupina B – pro sportovní účely 
 • Skupina E - pro ochranu života, zdraví nebo majetku

 

Jednotlivé cenové položky

 • Podání přihlášky ke zkoušce na PČR: 100,- Kč (kolek)
 • Potvrzení posudku od svého praktického lékaře 500,- Kč
 • Příprava ke zkoušce bezpečná manipulace 400,- Kč,
 • Příprava ke zkoušce střelba cca 500,- včetně 20 ks nábojů
 • 2 fotografie 100,- Kč
 • Zkouška odborné způsobilosti 1.500,- až 1.600,- Kč (dle topné sezony) 
 • Odměna zkušebnímu komisaři při zkoušce 600,- Kč
 • Kolek při vydání ZP na OŘ PČR se za 2 skupiny např. „B“ a „E“ platí 1.400,- Kč

 

Celkem cca  5.000,- až 5.200,- Kč.

Rychlý kontakt

Prodej zbraní a nočního vidění
zahraniční obchod:

Ing. Martin Sýkora
603 736 342
m.sykora@esako.cz

Střelnice:
602 465 475

Zbrojní průkazy a školení
Bc. Tomáš Sýkora DiS.
775 699 155
t.sykora@esako.cz

Prodej automobilů MITSUBISHI:
Čestmír Škoda
724 560 461
auto@esako.cz

Servis vozů:
Ladislav Kotek
724 124 182
466 303 167
servis@esako.cz

Brány, garážová vrata, nerezové interiéry:

Richard Mráček
725 572 123
r.mracek@esako.cz

Kované prvky, branové komponenty:
Martin Molnár
724 124 619
m.molnár@esako.cz

Prodej lodí a lodních motorů:
Vilma Štaudová
724 473 369​​​​​​​
​​​​​​​v.staudova@esako.cz

e-mail: info@esako.cz

Nahoru